Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Drapieżnik sp. z o.o. sp.k. gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje, ujawnia i chroni dane osobowe użytkowników (każdy, "Użytkownik"). Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez Drapieżnik sp. z o.o. sp.k.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Drapieżnik sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku pod adresem: ul. Generała Stanisława Maczka 64, 15-691 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000763980, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, NIP:5423343253, REGON:382141517, KRS: 0000763980.

Dane osobowe

Możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy użytkownicy odwiedzają naszą witrynę, rejestrują się na stronie oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnianymi w naszej witrynie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie, odpowiednio, adresu e-mail. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą stronę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie prześlą nam takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić dostarczenia osobistych danych identyfikacyjnych, z tym wyjątkiem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane z Witryną. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne. Nie wymagamy podawania danych wrażliwych.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Możemy zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne o użytkownikach za każdym razem, gdy wchodzą one w interakcję z naszą Witryną. Dane identyfikacyjne nieosobowe mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne na temat sposobów połączenia Użytkowników z naszą Witryną, takich jak system operacyjny i dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Ciasteczka

Nasza strona może wykorzystywać "ciasteczka" w celu zwiększenia wygody użytkownika. Przeglądarka użytkownika umieszcza pliki cookie na twardym dysku w celach rejestracyjnych, a czasami śledzi informacje na ich temat. Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookies lub ostrzegała o wysyłaniu plików cookies. Jeżeli tak się stanie, część funkcjonalności tej Strony może nie działać poprawnie.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Drapieżnik sp. z o.o. sp.k. może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

- w celu wykonania umowy – dane osobowe przetwarzane są przez Drapieżnik sp. z o.o. sp.k. w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Drapieżnik sp. z o.o. sp.k.;

- aby usprawniać oferowaną usługę Dane, które podajesz, pozwalają nam skuteczniej reagować na zgłoszenia i potrzeby obsługi klienta;

- Aby spersonalizować doświadczenie Użytkownika możemy wykorzystywać informacje w formie zbiorczej, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych w naszej witrynie. Dane podlegają profilowaniu tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

- Aby usprawniać naszą Witrynę możemy wykorzystać dostarczone przez Ciebie opinie, aby ulepszyć nasze produkty i usługi.

- Aby uruchomić promocję, konkurs, ankietę lub inną funkcję witryny możemy wysłać Użytkownikom informacje, na których otrzymywanie wyrazili zgodę, a które mogą być dla nich interesujące. 

- Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail możemy użyć adresu email aby wysłać Użytkownikowi informacje i aktualizacje odnośnie jego zamówienia. Może być także wykorzystany, aby odpowiedzieć na zapytania, i/lub inne żądania. Jeżeli Użytkownik zadecyduje dołączyć do naszej listy mailingowej, będzie on otrzymywał od nas e-maile które mogą zawierać informacje firmowe, aktualizacje, powiązane produkty, informacje o usłudze, itd. W każdej chwili, gdy tylko Użytkownik zdecyduje iż nie chce już otrzymywać przyszłych wiadomości email, zawieramy szczegółowe instrukcje odnośnie wypisania z subskrypcji na dole każdego maila lub Użytkownik może skontaktować się z nami poprzez naszą Witrynę.

W innych przypadkach, w których zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych osobowych przez przepisy prawa, tj. dla celów podatkowych i rachunkowych. 

Jak chronimy Twoje dane

Przyjmujemy odpowiednią praktykę gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i zabezpieczania danych, aby chronić Twoje dane przez nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych zebranych na naszej Witrynie.

Wymiana danych wrażliwych i prywatnych pomiędzy Stroną, a Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem zabezpieczonego przez SSL kanału komunikacji który jest szyfrowany i zabezpieczony podpisem cyfrowym.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy danych osobowych Użytkowników innym. Możemy udostępniać ogólne zagregowane dane informacje nie powiązane z jakimikolwiek danymi osobowymi odnośnie gości i użytkowników dla naszych partnerów biznesowych, zaufanym partnerom i reklamodawcom w celach opisanych powyżej. Możemy używać usług firm trzecich w celu pomocy w operowaniu naszym biznesem, Stroną lub zarządzaniem działaniami w naszym imieniu, takimi jak wysyłanie newsletterów lub ankiet. Możemy udostępniać twoje informacje tym firmom trzecim w opisanym limitowanym zakresie pod warunkiem udzielenia na to twojej zgody. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe bez Twojej zgody podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania łączących nas z Tobą umów, tj. m.in. dla celów obsługi transakcji płatniczych online, obsługi rachunkowej, czy usług związanych z obsługą i utrzymaniem Serwisu.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez cały czas, w którym posiadasz Konto Użytkownika w naszym Serwisie. Przestajemy przetwarzać Twoje dane wtedy, gdy nas o to poprosisz. Musisz mieć na uwadze, że zaprzestanie przetwarzania niektórych danych spowodować może niemożliwość korzystania z naszych usług.

Jakie masz uprawnienia

W każdej chwili możesz żądać, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte – jest to tzw. prawo do bycia zapomnianym. Możesz także w każdym czasie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie Twoich danych. Natomiast jeżeli zauważysz, że przetwarzane przez nas dane są niezgodne z rzeczywistością bądź niekompletne, masz prawo żądać, abyśmy je sprostowali. Przysługuje Ci także uprawnienie do dostępu do danych Ciebie dotyczących, które przetwarzamy. Wówczas mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o danych przez nas przetwarzanych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którego funkcje aktualnie sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W pewnych przypadkach, pomimo zgłoszonego przez Ciebie żądania, mamy prawo w dalszym ciągu przetwarzać Twoje dane osobowe. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy przetwarzanie takie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Strony firm trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć reklamy lub inne materiały na naszej Stronie które linkują do stron lub usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontrolujemy treści oraz linków które pojawiają się na tych stronach i nie odpowiadamy za jakiekolwiek praktyki wykonywane przez podlinkowane witryny na naszej Stronie. Dodatkowo, te strony i usługi, włączając w to ich zawartości i linki, mogą się ciągle zmieniać. Strony te i usługi mogą mieć swoje własne Polityki Prywatności oraz Warunki Korzystania z Serwisu. Przeglądanie i interakcja z jakimikolwiek innymi stronami, włączając w to witryny podlinkowane na naszej Stronie, podlegają warunkom i zasadom tych stron Internetowych.

Google Adsense

Część reklam może być dostarczana przez Google. Google poprzez używanie plików Ciasteczek DART ma możliwość oferowania reklam Użytkownikom bazując na ich wizytach na naszej Stronie oraz innych witryn w Internecie. DART używa "danych nieosobowych" i nie śledzi żadnych informacji osobistych o Tobie, takich jak twoje imię, adres email, fizyczny adres, itd. Możesz wypisać się z używania Ciasteczek DART odwiedzając Politykę Prywatności sieci reklam i treści Google pod linkiem http://www.google.com/privacy_ads.html

Google Analytics

Drapieżnik sp. z o.o. sp.k. używa Google Analytics aby pomóc w analizie jak odwiedzający używają jej usług. Google Analytics używają "ciasteczek", aby zbierać standardowe dane Internetowe i informacje o zachowaniu Użytkownika w anonimowej formie.

Zgodność z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie

Ochrona prywatności szczególnie młodych osób jest wyjątkowo istotna. Z tego powodu, nigdy nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji na naszej Stronie od Użytkowników, o których wiemy, iż posiadają mniej niż 13 lat. Żadna część naszej witryny nie jest tak skonstruowana, aby przyciągać osoby poniżej 13 lat.

Zmiany w tej Polityce Prywatności

Drapieżnik sp. z o.o. sp.k. w dowolnym momencie może zmienić niniejszą politykę prywatności, w każdym wypadku w celu zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania oraz ochrony Twoich danych osobowych. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z informacjami na temat tego, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami. 

Twoja akceptacja tych warunków

Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na te zasady. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj z naszej Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tych zasadach zostanie uznane za Twoją akceptację tych zmian.

Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
- obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
- w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a)ING Bank Śląski S.A.
b)Twisto Polska sp. z o.o.

3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk tej witryny lub kontaktów z tą witryną, skontaktuj się z nami: Drapieżnik sp. z o.o. sp.k. sklep@sklepdrapieznik.pl

Loading...